Hatt svarar om dubbelmomsen

”Både närings- och finansdepartementet jobbar gemensamt med frågan” säger Anna-Karin Hatt. Men fortfarande finns inget svar att ge för de företag betalar moms både till svenska skatteverket och i Luxemburg. ”Regeringen prioriterar frågan” säger IT-ministern till Nya Affärer.

Publicerad på www.nyaaffarer.se.

– Vi har varit väldigt tydliga från regeringens sida att att det här är väldigt olyckligt. Samtidigt är det extremt viktigt att vi har samma tolkning och tillämpning av EU:s momsdirektiv i hela unionen. Det är en del av att skapa förutsättningar för en digital inre marknad.

Det säger IT-minister Anna-Karin Hatt till Nya Affärer.

Knäckfrågan i dubbelmomsdilemmat är vilket företag som faktiskt säljer tjänsten. Är det det svenska app-företaget eller är det den utländska aktör som förmedlar appen som står för försäljningen. Svenska Skatteverket har tolkat svensk lag och kommit fram till att det är de svenska företagen som står för försäljningen, alltså ska momsen betalas i Sverige. Problemet är att till exempel Apples Appstore redan har dragit av 15 procents moms åt staten i Luxemburg. Apple drar sedan av sin provision på 30 procent och sedan ska alltså svenska app-bolag betala 20 procent av det totala försäljningsvärdet till Skatteverket i moms. Tidigare har Stardoll som drabbats av ett liknande problem fått dispens från regeringen. Andra företag har inte fått dispens men å andra sidan har Skatteverket valt att inte tillämpa regeln. Men från 1 oktober är det slut på undantagen. Per Strömbäck talesperson på Dataspelsbranschen har kritiserar det här systemet, senast i ett kritisk inlägg på branschorganisationens egen hemsida. ”Det innebär i praktiken att apputvecklare i våra grannländer har 50% högre intäkt för samma sak, ett handelshinder som vore helt otänkbart i vilken annan bransch som helst.”

När Nya Affärer frågar Anna-Karin Hatt om när EU:s momskommitté kommer ha gjort sitt klargörande, om vilken stat som ska ta ut momsen, så  svarar hon svävande.

– Jag hoppas att det ska komma på plats ganska snabbt.

Hur snabbt då?

– Det kan jag inte svara på, men vi prioriterar frågan från Regeringens sida och både näringsdepartementet och finansdepartementet jobbar gemensamt med det här.

About admin