Douglas Roos om rädslan som drivkraft

Är du rädd? Grattis! Då kan du bli entreprenör, det säger Douglas Roos, känd från tv-programmet Draknästet i ett samtal om Sveriges entreprenörsklimat med Johan Sandell, vd på IBM och Nya Affärers Henrik Sannesson.

Publicerad på www.nyaaffarer.se.

Nya Affärer träffade Douglas Roos, serieentreprenör och Johan Sandell, IBM:s vd på Smarter Business, IBM:s konferens i Stockholm i går onsdag. Samtalet handlade om Entreprenörssverige och huruvida vi har ett tillräckligt bra klimat för företagande.

Douglas Roos du är inne på att entreprenörer drivs av rädsla. Har vi tillräckligt av det i det svenska entreprenörsklimatet? Finns det tillräckligt mycket drivkraft att kasta sig ut i osäkerheten som det innebär att vara entreprenör?

Douglas Roos: Den drivkraften har vi alla. Sen handlar det om att locka fram den. Du har en poäng i det att vi har det så säkert och tryggt i Sverige. Men jag tycker att det tas många bra initiativ just nu. I den nya läroplanen för grundskolan LGR11 står det att entreprenörskapet ska genomsyra utbildningen.

Om jag bollar över den här frågan till dig Johan Sandell, vd på IBM i Sverige. Hur lockar man intraprenörer i en stor organisation, där finns inte så mycket rädsla som drivkraft va?

Johan Sandell: Det är en bra fråga på de här breddgraderna. När jag reste i Asien – och det är framförallt där vi möte hård konkurrens –  i bland annat Kina och Indien, där vi har mycket verksamheter som också är relevanta för Sverige så var det slående i vilken takt som våra medarbetare där jobbar. Det jag försöker förmedla till våra medarbetare i Sverige är att den globala kompetensen kan finnas i Kina lika gärna som i Sverige, vi behöver bygga upp en kompetens som gör att vi kan försvara vår existens och tillföra större värden till våra kunder.

Hur gör ni då? Douglas Roos är inne på att intraprenörer ska stänga murar till moderbolaget och skapa företag inom företaget som får klara sig själva och bevisa sitt existensberättingande? Jobbar ni så eller främjar ni problemlösning på något annat sätt?

Johan Sandell: Vi har jobbat med sociala medier under många år och skapat ett kuskapsöverföringssytem som liknar ett internt Facebook. Vi kallar det för vår “on demand community”. Våra medarbetare får möjligheten att kommunicera med varandra globalt och kan bygga relationer med folk i såväl Kista som Kina. Om du har ett problem som du söker lösningen på så kan du gå ut i den globala organisationen och fråga om någon annan redan har löst ett liknande problem.

Douglas Roos: Det låter smart! Man minskar epostbelastningen och folk slipper få massmejl.

Johan Sandell: Till exempel så jobbar vi tillsammans med en NGO som heter Baltic Sea Action Group som vill hindra naturkatastrofer på Östersjön. Med 2 000 fartyg ute vid varje givet tillfälle och en ökande rysk oljetrafik är risken för en katastrof väldigt stor. Grundaren kom till mig och bad oss hjälpa till och det gjorde vi, fast inte genom att skänka pengar. Istället ville vi bygga en applikation som kunde möjliggöra större informationsflöden till fartygen. När vi gick ut i vår “on demand community” och frågade efter folk som ville vara med och hjälpa till i ett projekt på Östersjön så fick vi svar från 30 programmeringsspecialister inom ett dygn. De får jobba på sin egna avsatta tid för såna här projekt.

Rubriken för det här samtalet är Sveriges entreprenörsklimat. Vad har politikerna för ansvar att genom lagstiftning skapa förutsättningar för entreprenörer?

Douglas Roos: Politiken ligger alltid efter innovationerna och den tekniska utvecklingen. Men i frågan om dubbelmomsen måste riksdag och regering gasa på. Svenska företag ligger i bräschen i apprevolutionen. Det här är en marknad som omsätter flera hundra miljoner kronor, och företagen kan inte vänta flera år på anpassad svensk lagstiftning.

På vilka andra områden borde lagstiftningen vara bättre?

Douglas Roos: Jag tillhör inte den kategorin som klagar på att skatterna är så höga i Sverige. Men det finns en typ av beskattning som jag tycker att man borde se över och det är möjligheten för entreprenörer att belöna sina medarbetare. Om jag startar företag så har jag oftast inga resurser förutom aktier i bolaget. Men om jag inte känner en person så bra så kanske jag inte vill ge bort aktier i mitt bolag. Ok, så då startar jag ett optionsprogram, men då blir problemet att en medarbetare kan dra imorrn och ändå ha köpoptioner i mitt bolag. Då är personaloptioner det enda som finns kvar att välja på. Men då måste jag som arbetgivare betala arbetsgivaravgift och den jag anställer får betala marginalskatt på 57 procent. Det sättet att belöna sin personal är i princip helt sönderbeskattat. För att små entreprenörer ska kunna motivera sin personal så borde man prata om hur det här skulle kunna fungera bättre, men det är helt tyst i den frågan.

Johan Sandell: Ett annat område som hämmar innovationsutvecklingen, speciellt inom den offentliga sektorn är hur Lagen om offentlig upphandling (LOU) tillämpas i Sverige. Lagstiftningen ser i stort sett likadan ut i hela EU, men den tolkas extremt här i Sverige och mycket mer flexibelt i andra länder. I Sverige vågar man inte föra en diskussion med leverantörerna.  Beställaren får sitta och hitta på själv i kravspecifikationen istället för att prata med de som har teknologin och kunskapen. Jag har pratat med folk i offentlig sektor som är helt förtvivlade över det här, de hamnar i rätten om de gör minsta fel. Det här ser jag som ett stort utvecklingsproblem.

I ett internationellt perspektiv, hur bra är vårt entreprenörsklimat? 

Douglas Roos: Om jag skjuter från höften utan några siffror så skulle jag säga att det är ganska bra. Vi har förhållandevis enkel administration och smidiga myndighetskontakter. Det jag var inne på tidigare, att man nu för in entreprenörskapet i utbildningssystemet det tycker jag tyder på ett intresse från statsmakterna.

Johan Sandell: Den fråga man borde ställa sig är ifall vi är tillräckligt bra? Vi har kanske ett ok klimat. Men den stora frågan som man borde ställa sig är: vad vill vi bli bäst på i Sverige? Vi är en liten nation och kan inte vara bäst på allt. Vi måste välja ut något och sedan benchmarka oss mot kineserna och indierna för att se hur vi står oss.

Jag tänker på det du sa om Indien och Kina, att du möter ett annat driv där. Hur får man det drivet på landsnivå?

Johan Sandell: Det är jättesvårt att ta fram det eftersom man är så van vid att samhället tar hand om dig. I Indien har du ett väldigt kännbart förbättringssteg bara du tar dig bort från rännstenen. Och på alla nivåer är konkurrensen stenhård. Av de som söker in på tekniska universiteten är det mindre än en procent som blir antagna. Så det är bara deras allra bästa som blir utexaminerade. Det första jag tänkte när jag fick höra det var “hur fan ska vi klara oss”?

Men hur ska man uppnå ett starkt entreprenörsklimat utan att ha fritt fall i trygghetssystemen, vi vill väl inte ha ett Indien i Sverige?

Johan Sandell: Nej, vi vill inte ha det som de har där, jag menar inte att vi ska trappa ner skyddssystemen… men vi kommer möta konkurrens på områden vi inte väntar oss. Och beslutsfattarna måste fundera på vad vi trycka på. De måste visa vägen.

Håller du med om det att beslutsfattare i regering och riksdag borde sätta ett fokus på vilken entreprnörsutveckling vi ska ha?
Douglas Roos: 
Ja, det är för lång väg mellan ord och handling ibland. Politikerna måste sätta agendan, satsa på den infrastruktur som ska ge nytt entreprenörskap.

Douglas Roos är startade spelbolaget Ladbrokes i Norden, en franchise som han sedan sålde tillbaka till det brittiska moderbolaget. Han och Patrik Sandberg startade Nyheter 24 två veckor efter att Lehman Brothers gick i konkurs. Nyheter 24 Gruppen omsatte 20 miljoner 2010 och efter köpet av Wyatt i juni i år (Bilddagboken med flera sajter) uppskattar Douglas Roos att omsättning för 2011 blir 55 miljoner. Företaget har 60 anställda.

Johan Sandell tillträdde som vd för IBM i Sverige i januari 2011. Närmast innan var han vd för IBM i Finland i fem år. Han är finlandssvensk och finsk medborgare men har jobbat länge i Europa. På IBM har han varit sedan 1983.

About admin