Så får du koll på ditt varumärke

En krasch-kurs i varumärkesstrategi bjuder Andrea Mallard, strategisk designexpert på i en videoföreläsning.

Publicerad 20110405 i Nya Affärer. Text: Henrik Sannesson.

– Har du besvarat frågorna vad, hur – och den svåraste – varfö,r så har du klarat av din varumärkesstrategi. Det är inte svårare än så, det säger Andrea Mallard i sin videoföreläsning om varumärkesstrategi från Hack Fwd (ett såddfinansieringsbolag inom internetbranschen).

Mallard använder tre frågeställningar för att rita in ett företags varumärkesstrategi i en modell. I en triangel med tre nivåer ritar hon in företagets mål, erbjudande och relevans.

  • Erbjudandet är din affärsidé. I videon tar hon Google som exempel. Deras affärsidé, på tiden när det begav sig, var att erbjuda en bra sökmotor.
  • Deras mål var att demokratisera information. Målet, som du sätter högst upp i modellen, är med andra ord ett högre syfte som kan uppnås när folk köper din vara eller tjänst.
  • De värden som Google skulle ha satt in på relevans, hade kunnat vara en enkel design och snabb och träffsäker sökning.

En fjärde hylla i triangeln är ditt varumärkes värderingar. Det handlar om en motvikt till målen, högst upp i modellen. Hon fortsätter med Google-exemplet och tar upp deras motto “don’t be evil”. Företagets värderingar handlar om vad ni vill vara stolta över, hur ni ska bete er längs resans gång och hur ni vill vara gentemot era kunder.

Mallard menar att om beskrivningen av erbjudandet och målet är rätt lätt så är relevansen för kunden det verkligt svåra i din strategi och det som du måste jobba mycket med och kanske aldrig blir riktigt klar med. Ett sätt att hitta svaren på frågan om hur ni är relevanta för era kunder är att ställa upp ett antal matriser, alltså en x- och en y-axel, där du jämför ditt företag med konkurrenterna. Är ni snabba eller långsamma, satsar ni på premiumsegmentet eller lågpriskunder? Genom att sätta olika mätare och positionerna företaget gentemot de andra aktörerna på marknaden kan du lättare identifiera på vilket sätt ni borde uppfattas av era kunder. Och det här kan också hjälpa er att hitta rätt ton i er varumärkeskommunikation.

Ett annat sätt att få svar på den svåraste frågan – varför ni är ett relevant alternativ – är att låta en utomstående testa er tjänst eller fingra på er produkt. Personen får sedan beskriva tjänsten/produkten med egna ord – utan att du lägger dig i. Mallard poängterar att man ska lyssna på vilken typ av emotionella ord som personen använder.

Beskrivningen kan du med lite tur använda och den kan vara värdefull för dig i din egen marknadskommunikation.

Länk till videon om varumärkestrategi HackFwd – Brand Strategy in Fifteen Minutes – Andrea Mallard from HackFwd on Vimeo.

 

 

About admin